La blefaroplàstia és la cirurgia estètica sobre les parpelles que rejoveneix la mirada, eliminant l’excés i descolgamiento de pell de la parpella superior i les bosses grasses superiors i inferiors. D’aquesta manera s’aconsegueix una mirada més buidada i juvenil, i es corregeix l’aspecte de cansament i de pesadesa de parpelles causat per aquest excés de pell o de bosses grasses.

La cicatriu resultant queda oculta en el plec palpebral superior, mentre que en la parpella inferior no sol haver-hi cicatrius ja que es treballa des de l’interior de la parpella, mitjançant la tècnica anomenada blefaroplàstia transconjuntival.

Aquesta cirurgia pot realitzar-se amb anestèsia local o sota sedació i de manera ambulant i té una durada d’entre 60 i 90 minuts segons si es realitza una blefaroplàstia superior o una blefaroplàstia completa superior i inferior.

La recuperació després d’una blefaroplàstia és ràpida, sent recomanable un repòs relatiu els primers dies, aplicar fred local i dormir amb el cap elevat per a disminuir la inflamació. Els punts es retiren al cap d’1 setmana i per a llavors els hematomes a penes seran visibles.

blefaro1 blefaro2
  • Tipo de anestesia – anestesia local o general
  • Duración de la cirugía – entre 1 y 2 horas
  • Hospitalización – cirugía ambulatoria
  • Recuperación – 1 semana

La blefaroplastia es la cirugía de rejuvenecimiento palpebral. Mediante una incisión en el párpado superior se elimina el exceso de piel y las bolsas grasa. El párpado inferior puede operarse a través de la piel o a través de la conjuntiva (por la cara interna del párpado), eliminando las bolsas grasas que protuyen en el párpado. El resultado final es una mirada más relajada y de aspecto más juvenil.

La cirugía de rejuvenecimiento palpebral está indicada en casos de párpados caídos, pesadez o dificultad para abrir completamente los ojos y ante la presencia de bolsas grasas

 

Durante los primeros días tras la operación necesitarás cierto reposo, frío local con la ayuda de un antifaz de gel, y dormir con la cabeza elevada para disminuir la posibilidad de hematomas. El doctor te pautará medicación como analgesia y colirios o pomadas oculares para que la recuperación sea lo más cómoda posible. Los puntos se retiran aproximadamente después de 1 semana de la cirugía. Durante el primer mes es recomendable el uso de gafas de sol a modo de protección.

APRECIA ELS RESULTATS

×