Les mames tuberoses o tubulars són una patologia congènita mamària que consisteix en una alteració en el desenvolupament de la glàndula mamària i pot afectar un pit o als dos. Moltes vegades, la pròpia pacient és inconscient que presenta aquesta malformació.

A partir de la pubertat es produeix una limitació en el desenvolupament del pit, el qual té una forma morruda o constreta. Generalment són pits petits, amb arèoles eixamplades, falta de desenvolupament del pol inferior i herniació de la glàndula a través de l’arèola. El nom de mama tubular es deu per tant a la forma de tub que acaben adquirint aquests pits.

És molt important detectar aquesta malformació durant l’exploració mèdica per a poder oferir un tractament personalitzat segons els problemes en el desenvolupament que presenta cada tipus de mama tuberosa.

El tractament d’aquesta patologia té dos objectius: restaurar els problemes que aquesta malformació causa en el pit i augmentar el volum del pit mitjançant l’ús de pròtesis mamàries. D’aquesta manera, es fan una sèrie de modificacions en la glàndula mamària per a alliberar-la de les adherències internes que la constrenyen i reposicionar-la. Generalment s’associa una disminució de la grandària de l’areolar o una elevació periareolar.

Una altra de les tècniques auxiliars que ens ajuden a tenir un resultat natural en les mames tuberoses és el lipofilling, que consisteix en la injecció d’empelts de greix per a acabar d’emplenar i donar forma al pit.

En resum, podem dir que la cirurgia de les mames tuberoses dependrà del grau i severitat de la malformació, i que generalment serà l’associació d’una sèrie de tècniques quirúrgiques les que permetran tenir com a resultat un pit bonic, natural i harmònic.

tuberosa1 tuberosa2
  • Tipus d’anestèsia – anestesia general
  • Durada de la cirurgia corporal – entre 1 i 3 hores
  • Hospitalització – cirurgia ambulatòria o amb ingrés, segons valoració individualitzada
  • Recuperació – 1 o 2 setmanes


La mama tuberosa és una malformació en el desenvolupament del pit, de manera que creix amb una base més estreta, dilatant l’arèola i donant l’aspecte d’un pit tubular o morrut. Normalment s’acompanya d’un volum glandular insuficient i pot ser necessari l’ús de pròtesi de mames i de diferents tècniques que redistribueixen el pit per a aconseguir un resultat natural.

El tipus de cicatriu dependrà de l’estat i forma del pit i de l’ús de pròtesi, sent habitualment necessari associar una cicatriu al voltant de l’arèola per a disminuir la grandària d’aquesta.

La cirurgia de tractament de la mama tuberosa està indicada en dones afectes per aquesta malformació, que no estan contentes amb el desenvolupament del seu pit i que poden veure’s afectades psicològicament per la forma d’aquest.

Durant els primers dies després de la cirurgia necessitaràs cert repòs i evitar sobre esforços. Notaràs una certa tensió i molèsties en el pit, que es controlaran amb la medicació pautada. Et proporcionaré un sostenidor específic que hauràs d’utilitzar dia i nit durant el primer mes. Podràs veure els resultats de la cirurgia de manera immediata, encara que has de tenir en compte que el resultat final el veuràs al cap d’uns mesos, quan ja hagi disminuït la inflamació i el pit s’hagi posicionat.

APRECIA ELS RESULTATS

×